CÔNG VIỆC

Nhân viên phục vụ

The Hero Coffee, Hồ Bún Xáng, CT

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian: Thứ 2 – Thứ 6

Gọi điện Zalo

Nhân viên phục vụ

2 Lạng Mốt, Sông Hậu, Cái Khế, CT

Mức lương: 14k/h + tip + thưởng.

Thời gian: Thứ 2 – Thứ 6

Gọi điện Zalo

Tuyển dụng nhân sự

Quần áo thể thao, 41, NVH, CT

Mức lương: 3tr/1tháng

Thời gian: Thứ 2 – Thứ 6

Gọi điện Zalo

Giao hàng tiết kiệm

GHTK Cần Thơ, Bình Thủy, CR, CT

Mức lương: 8 – 15tr/1tháng

Thời gian: Thứ 2 – Thứ 7

Gọi điện Zalo

Nhân viên phục vụ

PANDA BBQ, 339 NVC, NK, CT

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian: Thứ 2 – Thứ 6

Gọi điện Zalo

Nhân viên phục vụ

CHÈ CHANGHI, Hùng Vương, CT

Mức lương: 15k/h

Thời gian: 7h – 14h / 14h – 22h

Gọi điện Zalo