Phúc Long Coffee & Tea

Địa chỉ: 384 Đ. 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Giờ mở cửa: 07:00–22:30
Liên hệ: 0949579759

Địa chỉ: 384 Đ. 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Giờ mở cửa: 07:00–22:30
Liên hệ: 0949579759